Abonnementen toevoegen

Om te kunnen beginnen met het definiëren van Abonnementen in Open Notificaties, zijn de volgende zaken nodig (naast Open Notificaties zelf):

 • Een Autorisaties API

 • Een component dat notificaties kan versturen naar Open Notificaties (in deze handleiding is dit de Autorisaties API)

 • Een component dat notificaties kan ontvangen via een webhook callback (beveiligd met JWT authenticatie)

Vastleggen credentials

Allereerst moeten de credentials van alle componenten vastgelegd zijn in de Autorisaties API. Het gaat om de volgende credentials:

 • Er moet een Applicatie zijn die Open Notificaties de scopes autorisaties.lezen, notificaties.consumeren en notificaties.publiceren geeft.

 • Er moet een Applicatie zijn die de API die notificaties gaat versturen (in dit geval Autorisaties API) de scope notificaties.publiceren geeft.

In het geval dat de Autorisaties API van Open Zaak gebruikt wordt, moeten er ook Services aangemaakt worden die gebruik maken van de aangemaakte Applicaties, zie Open Zaak documentatie.

Aanmaken kanaal

Vervolgens moet het Kanaal, waarvoor de notificaties verstuurd gaan worden, aangemaakt worden in de API van Open Notificaties. In het geval van Autorisaties API heet dit kanaal autorisaties.

In Open Zaak is er een makkelijke manier om kanalen te registreren, zie Open Zaak documentatie over kanalen

Aanmaken abonnement

Warning

Het aanmaken van abonnementen via de admininterface is bedoeld voor debug-doeleinden, idealiter worden abonnementen aangemaakt via de API.

Het abonnement kan aangemaakt worden door in de admininterface van Open Notificaties te navigeren naar Configuratie > Webhook subscriptions > Toevoegen.

Vul vervolgens het formulier in:

 1. Kies bij Config de enige optie, namelijk het endpoint van de Open Notificaties API zelf

 2. Vul bij Callback url de callback URL in van het component dat notificaties moet gaan ontvangen (de abonnee)

 3. Vul bij Client ID het client ID in waarmee het JWT gemaakt wordt dat gebruikt wordt om de callback URL aan te spreken

 4. Vul bij Client secret het client secret in waarmee het JWT gemaakt wordt dat gebruikt wordt om de callback URL aan te spreken

 5. Vul bij Channels de kanalen in waarop geabonneerd moet worden (bijv. autorisaties)

Klik vervolgens op de Opslaan knop. Tot slot moet de webhook geregistreerd worden, dit gaat als volgt:

 1. Vink de aangemaakte Webhook subscription aan in de lijst,

 2. Klik op het dropdown menu Acties en selecteer Register the webhooks

 3. Klik op Uitvoeren

Vanaf nu zullen alle notificaties voor het gekozen Kanaal doorgestuurd worden naar de geconfigureerde webhook.

Filters instellen

Per abonnement kunnen filteropties ingesteld worden, waarmee gefilterd kan worden op waardes van kenmerken die meegegeven worden met de notificaties. De kenmerken waarop gefilterd kan worden zijn gedefinieerd per kanaal, bijvoorbeeld: kenmerken voor het kanaal zaken.

Filters kunnen toegevoegd worden aan abonnementen door in de admininterface van Open Notificaties te navigeren naar Notificaties > Abonnementen.

 1. Klik op de UUID van het abonnement waarvoor filters toegevoegd moeten worden

 2. Klik onder het kopje Filters op Nog een Filter toevoegen

 3. Selecteer het kanaal waarvoor dit filter geldt (bijv. zaken) en klik op Opslaan en opnieuw bewerken

 4. Klik vervolgens voor het aangemaakte filter onder Acties op Filters instellen

 5. Klik onder het kopje Filter-onderdelen op Nog een filter-onderdeel toevoegen en vul in:

  • Sleutel: de naam van het kenmerk (bijv. bronorganisatie)

  • Waarde: de waarde waarop gefilterd moet worden (bijv. 123456789)

 6. Klik op Opslaan

Vanaf nu worden notificaties voor het gekozen kanaal alleen verstuurd naar de geabonneerde callback als de waarde van het gekozen kenmerk van deze notificaties gelijk is aan de instelde waarde.

Note

Om voor hetzelfde kenmerk te filteren op meerdere waardes, moeten er een nieuw Filter toegevoegd worden per waarde (volgens de bovenstaande stappen)